09.01.2015.

Stavovi srpske političke elite o ženama u politici

Autorka interesantnog i argumentovanog teksta, Ana Vuković, predstavlja rezultate istraživanja, koji su i sami po sebi relevantni, koristeći i uporednu metodu na stavovima žena i muškaraca čije je stavove ispitivala. 
 Fotografija preuzeta sa http://www.kurir.rs/stefanovic-za-zene-u-politici-od-mesne-zajednice-do-skupstine-clanak-1065527
 
Ceo tekst možete da pročitate na linku ispod:

http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0085-6320/2008/0085-63200803343V.pdf#search=%22%C5%BEenama%20politici%22 

Sažetak

Cilj ovog rada je da se na osnovu stavova poslanica i poslanika u Skupštini Srbije utvrdi koliki uticaj žene imaju u srpskoj politici. Osnov rada predstavlja istraživanje sprovedeno među članicama i članovima srpskog parlamenta. Istraživanje pokazuje da danas u političkom životu Srbije postoje dve vrste faktora (prepreka) za veće učešće žena u politici: 1) sistemski faktor i 2) psihološki faktor. Rodna nejednakost je još uvek prisutna u srpskom društvu, a na nju naročiti uticaj ima tradicionalna koncepcija rodnih odnosa i rodnih razlika. Drugi faktor je psihološke prirode. Iako je ženama u načelu omogućeno da se javno i politički angažuju one same imaju psihološke barijere da aktivno participiraju u politici. Žene se socijalizuju da se brinu o privatnom životu i njihove aktivnosti nisu usmerene ka javnoj sferi. Zbog rodno zasnovane dvojnosti privatno/javno žene se u politici ne osećaju na 'svom' terenu, već kao da su na svojevrsnom testu karaktera, sposobnosti i znanja.

Ključne reči

Нема коментара:

Постави коментар