28.09.2015.

Šta je žena? Pol, rod i telo u feminističkoj teoriji

Šta je žena? Pol, rod i telo u feminističkoj teoriji
Preveden tekst Toril Moi, objavljen u časopisu "Gradina":
Dobra je strana prvobitnog razumevanja pojmova pol i rod iz šezdesetih je u tome što naglašava rod kao društvenu konstrukciju, a loša u tome što pol pretvara u suštinu. Shvaćen kao suština, pol postaje statičan, stabilan, koherentan, fiksiran, pre-diskurzivan, prirodan, i aistorijski: on je tek površina na koju se upisuje rod. Poststrukturalne teoretičarke pola i roda odbacuju ovakvu predstavu pola. Njima je cilj da  pol ili telo shvate kao konkretan, istorijski i društveni fenomen, a ne kao suštinu.

Нема коментара:

Постави коментар